Image

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne IGUM Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w zakresie precyzyjnej obróbki metali, w tym obejmującej wytwarzanie wałków przekładni ślimakowej kolumny kierowniczej przy wykorzystaniu innowacyjnej linii technologicznej”.

Przedmiotem niniejszego projektu jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa, zasadnicza zmiana procesu produkcji oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w zakresie precyzyjnej obróbki metalu, w tym obejmującej wytwarzanie skomplikowanych wałków przekładni ślimakowych kolumny kierowniczej. Projekt obejmuje zakup innowacyjnej linii technologicznej, która będzie wykonywała elementy docelowe w procesie całkowicie zautomatyzowanym. Innowacyjna linia technologiczna pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  • najwyższy sklasyfikowany poziom precyzji wałka (dokładność położenia i średnicy IT5),
  • 100% bezpieczeństwa produktu,
  • 3,5-krotny wzrost wydajności produkcji,
  • znacząca oszczędność energii (obniżenie kosztu zużycia energii o 0,07 PLN/wałek);
  • większa ergonomia obsługi,
  • oszczędność kosztów związanych z obsługą procesu.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego IGUM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie precyzyjnej obróbki metalu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa,
  2. poprawa jakości świadczonych usług,
  3. skrócenie cyklu produkcyjnego oraz wzrost zdolności produkcyjnych.

Całkowita wartość projektu:                     1 740 609,90 PLN

Wydatki kwalifikowane:                             1 415 130,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 495 295,50 PLN

 

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego IGUM Sp. z o.o.”

IGUM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego IGUM Sp. z o.o.”Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Dofinansowanie projektu z UE: 131 208 PLN

"Zakup 5-osiowego centrum obróbkowego w celu utrzymania miejsc pracy i poprawy konkurencyjności firmy"

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne IGUM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zakup 5-osiowego centrum obróbkowego w celu utrzymania miejsc pracy i poprawy konkurencyjności firmy". Przedmiotem projektu jest doposażenie parku maszynowego w nowoczesne, 5-osiowe centrum obróbkowe, zakup oprogramowania CAM oraz przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z obsługi urządzenia oraz oprogramowania. Realizacji projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia możliwości produkcyjnych PHUP IGUM Sp. z o.o. , utrzymania miejsc pracy i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dzięki dofinansowaniu Spółka uzyska możliwość przyjmowania i realizacji zleceń krótkoseryjnych za pomocą precyzyjnej obróbki 5-osiowej i oprogramowania ułatwiającego szybkie dostosowanie programu obróbki danego detalu. Całkowita wartość projektu: 605 016,09 PLN Wydatki kwalifikowane: 491 883,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 418 100,55 PLN

ZAPRASZAMY

Rozpocznij współpracę z IGUM sp. z o.o.